Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 01-okt-2023
Ingangsdatum 01-okt-2023

Wie we zijn

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Florador, Sardenya 229, Ático 2a, Barcelona 08013, Spanje, e-mail: steven@florador.be, telefoon: +34930180915 over het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( http://florador.eu ). (de “Service”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Service plaatsen. Het herziene Beleid zal 180 dagen van kracht zijn vanaf het moment dat het herziene Beleid in de Service wordt geplaatst en uw voortdurende toegang tot of gebruik van de Service na die tijd zal betekenen dat u het herziene Privacybeleid aanvaardt. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

  • Marketing/ Promotie
  • Betaling verwerken
  • Ondersteuning
  • Administratieve info
  • Gericht adverteren
  • Klantorder beheren

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming is verleend, tenzij we wettelijk verplicht zijn om anders te doen.

We geven uw persoonlijke gegevens niet door aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

Analytics

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke gegevens die we aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Service rechten van derden schendt. Als de service of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zijn uw gegevens een van de activa die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Uw rechten

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op steven@florador.be. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u uw toestemming intrekt om dezelfde gegevens voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang hebt tot of gebruik kunt maken van de services waarvoor uw gegevens werden opgevraagd.

Cookies

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op precies dezelfde manier alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derden insluiten en uw interactie met die ingesloten inhoud bijhouden, inclusief het bijhouden van uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij die website.

Beveiliging

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie die u naar ons verzendt niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Koppelingen naar derden & gebruik van uw gegevens

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Service. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid te lezen van elke site die u bezoekt. We hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Functionaris voor klachten/gegevensbescherming

Als je vragen of zorgen hebt over de verwerking van je informatie die bij ons beschikbaar is, kun je een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris op Florador, Sardenya 229, Ático 2a, e-mail: steven@florador.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.